Scriptie en taalgebruik

Is het HBO opleiding of hbo-opleiding? Schrijf je lange termijn planning of langetermijnplanning? Ben je er door of erdoor geïnspireerd? Besef of realiseer je je iets? Mond-op-mondreclame? Eensgelijks? Miniscuul? Groter als? Ik vindt?

Onderzoek wijst uit dat scripties met (veel) taalfouten lager 'scoren', ook als de inhoud van goed niveau is. Struikelt een beoordelaar eenmaal over fouten in jouw tekst, dan werk dat sterk door in de verdere beoordeling. Je staat dan spreekwoordelijk met 1-0 achter.

D
uizend taalfouten in één scriptie schijnt niet uitzonderlijk te zijn. Er is dan ook veel discussie over het taalniveau van hbo- en wo-studenten. Dat zou de afgelopen jaren zijn afgenomen. Aan de andere kant is het maken van taalfouten van alle tijden. In Latijnse inscripties barstte het ook van de fouten. Shakespeare's verhalen stonden bol van de spelfouten.

Hoe dan ook is foutloos schrijven niet gemakkelijk. Onze taal, met al haar regels en uitzonderingen, is niet bepaald eenvoudig.

Taalfouten voorkomen vergt veel oefening, tijd, een grote nauwkeurigheid en kennis van de taal.

Ben je langere tijd intensief aan het schrijven, dan sluipen er onvermijdelijk fouten in. Het vervelende is dat we daar blinde vlekken voor ontwikkelen. De hersenen signaleren ze eenvoudigweg niet meer en we lezen er 'overheen'. Daarom is het zonder meer nuttig om regelmatig afstand te nemen van de tekst. De kans is groot dat de fouten op een later tijdstip wel opvallen. Een ander advies: laat je scriptie grondig checken door een taaldeskundige. Dat loont de moeite. Met een foutloze, goed leesbare scriptie gooi je nu eenmaal hogere ogen!Ik controleer jouw scriptie op

Taal- en spelfouten
Stijlfouten en verkeerde interpunctie
Onlogische en/of slecht lopende zinnen
Matige zins- en tekststructuur
Verkeerd gekozen (of onprofessionele) toon en woordkeuzeKosten

De kosten hangen af van de omvang van jouw scriptie (werkstuk, verslag of ander studiedocument). Mail je het werkstuk naar me, dan ontvang je meestal dezelfde dag, maar uiterlijk binnen twee werkdagen een prijsopgave. Ik laat je ook weten wanneer je de verbeterde scriptie af is. Zo weet je precies waar je aan toe bent.